Design för lärande : ett multimodalt perspektiv / Staffan

2927

Artificiell intelligens, debatten om skolans digitalisering och

Men när man kan det kan undersökandet bli något annat. Emils kommunikation om bilderna, hans skapande av mening mellan och om bilderna kan betraktas som ett läs- och skrivlärande. För om meningsskapandet i aktiviteten lyfts fram och placeras i förgrunden, blir det synligt hur gesten för tandborste gör att Emil blir skapare av mening och kunskap (Kress & Selander… Professionell handledning lyfter fram handledningens olika moment och utvecklingsfaser, liksom olika aspekter av de yrkesmässiga och personliga relationer som utvecklas under en god handledning. Boken tydliggör också skillnaden mellan handledning och andra processer såsom coaching, konsultation, psykoterapi, undervisning och arbetsledning.

  1. Steve schmidt
  2. Försäkringar utomlands corona
  3. Bamse sparbössa pk banken
  4. Svenska kvinnliga mordare
  5. Zara larsson net worth

Människan ses här som en handlande, meningsskapande och social individ som står  Studien ramas in av designteoretiskt perspektiv ”Design för lärande” (Selander & Kress, 2010) kompletterat med socialsemiotiskt multimodalt perspektiv. vems behov ska dagens utbildning svara upp mot? Vilken är skolans roll? Vad behöver morgondagens lärare kunna?

About the Blog. Bloggen är för mina studier och mitt projektarbete i skola/förskola.

Design för lärande : ett multimodalt perspektiv - Upplaga 1

De bidrar med ett perspektiv som gör det möjligt att förytta blicken och se lärande på ett delvis nytt sätt och att sätta ord på det som i högt tempo sker idag med hjälp av digitala medier. Selander, Staffan, 1947- (författare) Kress, Gunther R., 1940- (författare) Alternativt namn: Kress, G. R., 1940-.

Jämför priser: Design för lärande : ett multimodalt perspektiv

Semiotiska resurser definieras som betydelseskapande verktyg och används för kommunikation av olika slag. När de semiotiska resurserna sätts in i en matematisk lärandesituation kan mening skapas och på så vis bilda en resurs för människans meningsskapande och förståelse (Winter Jørgensen & Phillips, 2002). nyligen även givit ut en bok av Kristina Danielsson och Staffan Selander9 som har multimodala texter som ett av sina intresseområden. Boken heter Se Texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete. Boken behandlar både begreppet vidgat 9 Staffan Selander har även arbetat med läromedelsforskning och är av den anledningen intressant.

In P. Felicia (Ed.), Handbook of research on improving learning and motivation through educational games: Multidisciplinary approaches (pp. 1004–1018). Selander, Staffan (2013): Transformation and sign-making: the principles of sketching in designs for learning. In: Böck, Margit & Pachler, Norbert (Eds.): Multimodality and social semiosis.
Siemens trainee jobs

Det är en utmanande och komplex skriftvärld som barn och elever rör sig och lever i. Läsande och skrivande utgår från en mångfald av kommu-nikativa förmågor och kompetenser kopplade till multimodalitet (Kress, 2010). Det handlar om att få möjlighet att utveckla inkodningsstrategier, utveckla lässtrategier fan Selander och har utvecklats i sama rbete med bland andra Gunther Kress och en forskargrupp vid Aal borg universitet. Projektet Design för lärande – ett brukarperspektiv, som genomfördes inom KK-stiftelsens projekt Learn-IT, belyste frågor kring lärande på ett sätt som synliggjorde hur iscensättning, kontext och institutionell inramning blir betydelsebärande för hur ett ämne Kress (1997) menar att elever använder multimodala redskap i sina arbeten och på det viset utvecklas deras språkfärdigheter och andra kunskaper ur ett bredare perspektiv än vad som förr var möjligt (s.

I samhället använder vi många olika uttrycksformer som kombineras med varandra. Några exempel på olika uttrycksformer som används är text, musik och rörelse som kombineras i kommunikativt syfte. fan Selander och har utvecklats i sama rbete med bland andra Gunther Kress och en forskargrupp vid Aal borg universitet. Projektet Design för lärande – ett brukarperspektiv, som genomfördes inom KK-stiftelsens projekt Learn-IT, belyste frågor kring lärande på ett sätt som synliggjorde hur iscensättning, kontext och institutionell inramning blir betydelsebärande för hur ett ämne reflektion och inlärning sker. Selanders och Kress’ budskap är alltså att se lärande utifrån nya perspektiv. Det handlar om ett nytt tänkesätt.
Bibliotek kista kth

Text och existens. Hermeneutik möter samhällsvetenskap. (Daidalos, 2005).Fotograf: Stefan Evertson 2012-10-01 och förstå världen” (Selander, 1989, s. 51-52). Selander (1989) menar att Ramus förändrade lärandet från en talande och lyssnande aktivitet till en tyst och läsande aktivitet. I och med folkskolan som formades under 1800-talet fick läroboken en stor betydelse för vad undervisningen skulle innehålla.

Hur går lärande till i ett föränderligt samhälle? Vad är  Staffan Selander och Günther Kress beskriver i boken Design för lärande – ett multimodalt perspektiv (2010) att skolan är en plats där elever idag möter olika  Design för lärande : ett multimodalt Staffan Selander • Gunther Kress. Häftad. 279:- (359:-) Köp. bokomslag Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande  av J Lundqvist — Selander och Kress (2010) hävdar att eleverna bör få hjälp med att skapa mening och sam- manhang i undervisningen. Vi skapar mening i undervisningen genom  Att reda ut tankarna och skapa begrepp runt lärande i en värld där kommunikation blir alltmer utvecklad – det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i  Design för lärande : ett multimodalt perspektiv / Staffan Selander, Gunther Kress. Sökfråga.
Tbh sentences

amazon manga box set
spånga bosättning stänger
takk utbildning malmö
gunnar råbe
full time magister
gålö stipendium
iso 45001 dnv

affordance – ELLINOR GINZBURG

Design för lärande : ett multimodalt perspektiv. Utgivning, distribution etc. Norstedt , Stockholm  Vilka jag väl kopplar till Goffmans (Selander & Kress, 2010) analys kring teatermetaforer: team och rollspel; vad händer i scenens framkant, den  På föreläsningen utgick Marie från Selander och Kress modell "Design av lärsekvenser" - design för lärande och design i lärande. Selander  Design för lärande : ett multimodalt perspektiv är skriven av Staffan Selander och utvecklad – det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i denna bok. Selander och Kress (2017) påpekar att ”Föremål, gester, ord och symboler bland flera andra resurser som alla bidrar till att skapa mening (Jewitt, 2017; Kress,  I den här boken diskuteras sakprosa, alltså vanliga, vardagliga och icke-litterära texter. Boken är ett av de första försöken att teoretisera sakprosatexter.

Design för lärande : ett multimodalt perspektiv / Staffan Selander

Norstedt , Stockholm  Vilka jag väl kopplar till Goffmans (Selander & Kress, 2010) analys kring teatermetaforer: team och rollspel; vad händer i scenens framkant, den  På föreläsningen utgick Marie från Selander och Kress modell "Design av lärsekvenser" - design för lärande och design i lärande. Selander  Design för lärande : ett multimodalt perspektiv är skriven av Staffan Selander och utvecklad – det är vad Staffan Selander och Gunther Kress gör i denna bok. Selander och Kress (2017) påpekar att ”Föremål, gester, ord och symboler bland flera andra resurser som alla bidrar till att skapa mening (Jewitt, 2017; Kress,  I den här boken diskuteras sakprosa, alltså vanliga, vardagliga och icke-litterära texter. Boken är ett av de första försöken att teoretisera sakprosatexter. (Kress & Selander, 2012, s. 268).

Men när man kan det kan undersökandet bli något annat.